1650801062734_02022010(001)-me.jpg
Tammikuu "Lunta tul­vil­laan, on raikas talvi sää”. Hyvää uutta vuotta kaikille ja nautitaan talvesta. Lumi tekee välillä tep­po­sen­sa ja ilma vaihtelee pak­ka­ses­ta nuoskaan. Nyt voi vain haaveilla kesästä ja kär­pä­sis­tä, mutta va­loi­sam­paan aikaan mennään kukon askel ker­ral­laan. Koronasta ei olla vielä selvitty ja tauti ryöp­säh­te­lee aika ajoin suurina tartunta ryppäinä. Olkaa edelleen va­ro­vai­sia jul­ki­sis­sa paikoissa, käyttäkää maskia omaksi suo­jak­sen­ne, peskää kädet saip­pual­la ja käyttäkää käsidesiä. Muistakaa, että maski on ker­ta­käyt­töi­nen ja se pitää vaihtaa aina, kun se kostuu. Pienillä va­lin­noil­la on suuri merkitys tässä tauti ti­lan­tees­sa. Jaksetaan vielä pon­nis­tel­la yhteisen hyvän eteen.
1650477649485_Kurkela-me.jpg
Karjalan matkat 2000–2004 Otteita Tuula Kujalan mat­ka­päi­vä­kir­jas­ta. Joka toinen vuosi Koiviston Kurjet ovat jär­jes­tä­neet linja-autolla pe­rin­tei­sen ko­ti­seu­tu­mat­kan Koi­vis­tol­le ja kau­em­mak­si­kin Karjalaan. Koiviston lisäksi matkoilla on käyty mm. Pie­ta­ris­sa, Pie­tar­ho­vis­sa, Sor­ta­va­las­sa, Valamossa, Kä­ki­sal­mes­sa, Kur­ki­joel­la, Ki­vi­sal­mel­la, Te­ri­joel­la, Vam­mel­suus­sa ja Vii­pu­ris­sa. On kierrelty Karjalan kannasta ristiin rastiin. Kurjet ys­tä­vi­neen ovat mat­kan­neet su­kuseu­ran pu­heen­joh­ta­jan Jiivee Kurjen ko­men­nos­sa ja ”reis­su­neu­vos” Kari Hä­mä­läi­sen toimiessa kul­jet­ta­ja­na ja mat­kaop­paa­na.
1THJ5GRABqI-me
Kesän 2023 su­ku­kokous Turussa ....
Ilo­mant­sin matka pe­ruu­tet­tu

Arkisto