Kurkisuvun uudet asuinpaikat
vuosien 1939–1944 sotien jälkeen