Kurentilan Kunniakirja vuodelta 1973

Kuren kantatilan sukutilakunniakirja ja sukutilaviiri luovutettiin Marttilan talon isäntäparille Martti ja Kaarina Kurjelle Kurkisuvun ensimmäisen sukujuhlan yhteydessä 26. elokuuta 1973 Askolassa 80 suvun jäsenen läsnäollessa. Kunniakirja on todiste siitä, että tila on ollut suvun hallinnassa vähintään 200 vuotta. Karjalaan jäänyt sukutila jatkuu nyt Askolassa.