Etusivulle
Sukuseura
Hallitus
Uutiset
Tapahtumia
Jäsenyys
Sukukirja
Sukupuu
Kuvagalleria
Linkkejä
Merkkihenkilöitä

Palaute

 

 

Rekisteriselosteet

 

Jäsenrekisteriseloste (Henkilötietolaki (523/99) 10 §)
Laadittu: 21.2.2009

1. Rekisterinpitäjä

- Koiviston Kurkien Sukuseura ry
- puheenjohtaja Juha-Veikko Kurki, varapuheenjohtaja Riitta Nurmi ja sihteeri Asta Heikkilä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

- jäsenrekisterinhoitaja Eine Kuismin
- Sukuseurojen Keskusliitto SSk ry, Savilankatu 1 B, 00250 Helsinki, toimisto@suvut.fi, (09) 43699450

3. Rekisterin nimi

- Koiviston Kurkien Sukuseuran jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä

5. Rekisterin tietosisältö

- jäsenten nimet, syntymäajat, osoitteet, kotipaikat, ammatit sekä jäsenmaksujen tiedot ja perimiset
- puhelintiedot ja sähköpostillisten jäsenten sähköpostiosoitteet
- Jäsenryhmät: kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja yhteisöjäsenet

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

- jäseniltä ja vainajien omaisilta saadut tiedot
-
kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksuista

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja.

Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.

 

Sukututkimusrekisterin rekisteriseloste (Henkilötietolaki (523/99) 10 §)  
Laadittu: 21.2.2009

1. Rekisterinpitäjä 

Koiviston Kurkien Sukuseura ry, Juha-Veikko Kurki, Koivistontie 2 C, 02140 Espoo, jiivee.kurki@pp.inet.fi, 0400-601838

2. Rekisterin nimi ja rekisteriasioista vastaavat henkilöt

- Koiviston Kurkien Sukuseuran sukututkimusrekisteri
-
Juha-Veikko Kurki

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Sääntöjen mukaisen sukututkimustyön edistäminen seuran toiminnan tarkoituksen mukaisesti

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja tutkittavaan sukuun kuuluvista henkilöistä:

- tiedot sukuun kuuluvista henkilöistä perhesuhteineen ja sukuhaaroittain
-
nimi, syntymä-, vihkimis- ja kuolinaika ja -paikka, ammatti ja koulutus
-
suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina
-
mahdolliset muut sukututkimukseen suunnitellut tarpeelliset tiedot

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

- henkilötietojen päivittämisessä väestötietojärjestelmästä saatavat tiedot
-
sukuun kuuluvilta saatavat perhetiedot sekä
-
muista sukututkimusrekistereistä, arkistoista ja kirjallisista lähteistä saatavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa rekisterin tietoja ulkopuolisille vain sukututkimustarkoituksiin ja ulkomaille vain lain tarkoittamissa tapauksissa.

7. Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Tietoja voidaan korjata ja poistaa pyynnöstä tai valvonnan seurauksena.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalirekisteri säilytetään lukitussa tilassa. Atk-pohjainen sukututkimusrekisteri on suojattu hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja pääsy siihen on vain rekisterinpitäjän vastuuhenkilöillä. Arkaluonteisiksi katsottavat tiedot käsitellään rekisteröidyn suostumuksella.

9. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely sukututkimusta varten. Kiellon peruuttaminen tulee merkitä sukututkimusrekisteriin.

 

Sivun alkuun